Mały Ruch Graniczny. Zezwolenie otrzymasz w dwa tygodnie - Elblaski.mobi

Home

Mały Ruch Graniczny. Zezwolenie otrzymasz w dwa tygodnie

2012-08-02 16:26:18 (ost. akt: 2012-08-02 19:25:53)
Przejście w Grzechotkach

Przejście w Grzechotkach

Autor: Wojciech Andrearczyk

— Zainteresowanie zezwoleniami na przekraczanie granicy bez wizy jest bardzo duże — przyznaje Aleksandra Protasewicz z Rosyjskiego Centrum Wizowego w Gdańsku.
— U nas dziennie składa wnioski nawet 50 mieszkańców regionu — dodaje Wioletta Czełombitkina z RCW w Olsztynie.

Od tygodnia obowiązuje umowa o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Osoby zainteresowane skorzystaniem z udogodnień, jakie dają te przepisy, muszą jedynie złożyć wniosek o zezwolenie na przekraczanie granicy swojego sąsiada.


Polakom zezwolenia są wydawane przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Wymagane dokumenty można tam składać osobiście lub za pośrednictwem Rosyjskiego Centrum Wizowego w Gdańsku (ul. Partyzantów 8, p. 102, tel. 58-573-35-23) i w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków, 18, tel. 89-523-51-11). Rosjanom zezwolenia są wydawane w Konsulacie RP w Kaliningradzie.


Mimo iż umowa obowiązuje zaledwie kilka dni, zainteresowanie ze strony Polaków jest bardzo duże. Dobrą wiadomością dla osób, które chcą skorzystać z mrg jest to, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom rozpatrzenie wniosku przez konsulat nie będzie trwało dwa miesiące, a zaledwie dwa tygodnie. 


— Konsulat działa w trybie ekspresowym, a zainteresowanie zezwoleniami jest bardzo duże. Dziennie wpływa do nas około 50 wniosków — informuje Wioletta Czełombitkina z RCW w Olsztynie.
— Wniosek, w języku polskim, jest dostępny na stronie internetowej Konsulatu Rosyjskiego — dodaje Aleksandra Protasewicz z Centrum Wizowego w Gdańsku. — Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię jak do paszportu o wymiarach 3,5 x 4 cm oraz kserokopię dowodu osobistego i zaświadczenie o zameldowaniu (od minimum 3 lat-red.) na terenie objętym małym ruchem.
Koszt uzyskania zezwolenia na wjazd do Rosji to 88 zł (opłata konsularna). Jeśli będziemy korzystali z pośrednictwa Rosyjskiego Centrum Wizowego, należy dopłacić jeszcze 41,46 złotych.
Z opłat za wnioski zwolnione są dzieci i młodzież do 16 roku życia, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat. W strefie przygranicznej będzie można sąsiada będzie można przebywać jednorazowo do 30 dni licząc od wjazdu, ale nie dłużej niż 90 dni w okresie każdych 6-miesiecy.
Podróżni przekraczający granicę na podstawie zezwoleń, nie będą mieli stemplowanych paszportów. Dzięki temu krótszy będzie czas odprawy.
Umowa o małym ruchu granicznym nie oznacza jednak zniesienia kontroli granicznych. Osoby, które dopuszczą się nadużyć i na przykład wyjadą poza obszar obowiązywania umowy mogą stracić kartę małego ruchu granicznego oraz prawo do wizy do strefy Schengen.
rm

2015 © Elblaski.mobi